Навчання з техніки безпеки та охорони праці є необхідним етапом у процесі підготовки інформованих працівників, які будуть працювати притримуючись правил та норм безпечної праці. Отже, з правильно проведене навчання з питань охорони праці надає багато переваг: забезпечення безпечних умов праці, підвищення ефективності роботи, професійний розвиток працівників та відповідальне виконання роботи.

Для безпечного та ефективного вирішення завдань на виробництві роботодавцю необхідно забезпечити працівників відповідними знаннями та навичками. Отже, вимагається постійне навчання та перевірка компетентності співробітників. Також роботодавці повинні постійно контролювати загальний рівень безпеки на виробництві. Таким чином, керівники підприємств  можуть підвищити продуктивність праці й зберегти безпеку своїх працівників.

Керівництво підприємства зобов’язане дотримуватися вимог безпечного відношення до праці, використовуючи різноманітні засоби безпеки. Необхідно проводити постійний інструктаж щодо безпечної праці та систематичні експертизи рівня знань працівників. Також, при виконанні робіт важливо використовувати відповідні засоби безпеки, наприклад, схеми безпечної праці, правильний одяг та інші засоби захисту. Все це допоможе поліпшити рівень безпеки в процесі праці та забезпечить відповідні умови для всіх учасників.

Надзвичайно важливо надавати усю необхідну інформацію з питань охорони праці робітникам, що вперше приступають до виконань своїх обов’язків на підприємстві. Під час прийому на роботу проведення належного інструктажу є обов’язковою та невід’ємною умовою цього процесу.

Усі ці ініціативи з охорони праці допомагають максимально захистити працівників підприємства. Отримані під час навчання знання та подальші перевірки дають можливість забезпечити працівників відомостями щодо правил безпеки, професіональними навичками та створити безпечні умови праці.